Energielabel / maatwerkadvies

Energielabel / maatwerkadvies

Het energielabel is sinds 1 januari 2008 verplicht bij de bouw, verkoop of verhuur van utiliteitsgebouwen. Het laat de energieprestatie van een gebouw zien en welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn.

De label klasse loopt van A++++ (al veel maatregelen genomen) naar G (nog veel besparingsmogelijkheden). Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig en een gecertificeerd adviseur geeft het af.

Cubuz Facility Management kan uw gebouw voorzien van een energielabel in de utiliteit: E(nergie) P(restatie) A(dvies). Naast een energielabel maken wij ook maatwerkadviezen: een op uw gebouw afgestemde rapportage om energiebesparende maatregelen/renovaties uit te voeren, waarbij het uitgangspunt altijd de terugverdientermijn is.

De nadruk wordt gelegd op acties die terugverdiend worden binnen de afschrijvingstermijn, oftewel rendabele acties. Desalniettemin worden ook niet rendabele acties voorgesteld en uitgewerkt omdat rendabiliteit niet altijd doorslag gevend is voor de opdrachtgever.

Sommige acties zijn niet rendabel maar leveren wel milieuwinst op of verbeteren het comfort. Tijdens het intakegesprek komt dit aan de orde en kunt u aangeven wat uw uitgangspunt is. Waar uw voorkeur ligt en wat wilt u zelf graag uitgewerkt zien.