Bouwkundige keuring

Bouwkundige keuring

Gefeliciteerd, u heeft de stap gezet naar een nieuwe woning of u gaat uw woning verkopen. Het kan zijn dat u de woning toch nog graag bouwkundig wil laten keuren om een inzicht te verkrijgen in de staat van de woning. CFM kan u hierbij bijstaan.

Wij verzorgen een complete visuele, bouwkundige inspectie. Gebreken en achterstallig onderhoud worden gelokaliseerd en gefotografeerd. Het bouwkundig rapport is geschreven in duidelijke, begrijpelijke taal en geeft vervolgens een concreet en helder beeld van de staat van de woning.

De keuring betreft een beoordeling van de volgende elementen:

• Fundering, kruipruimte (beperkt) en vloeren;
• Riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte;
• Risicobeoordeling vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien;
• Staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen;
• Staat van puien, kozijnen, ramen, deuren enz.;
• Visuele beoordeling van de technische staat van de CV installatie;
• Visuele beoordeling van de technische staat van de elektrische installatie;
• Visuele beoordeling van de onderhoudstaat van keuken;
• Visuele beoordeling van de onderhoudstaat van alle overige sanitaire groepen;
• Een oordeel over de staat van evt. schuren, garages en opstallen;
• Vaststellen aanwezigheid loden waterleiding, risico koolmonoxide e.d.;

Een kostenraming met direct noodzakelijke kosten, termijnkosten en verbeterkosten.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN (gedeponeerd bij KvK)

Bouwkundige keuring

 Ja, ik wil een vrijblijvende prijsopgave voor een bouwkundige keuring aanvragen en ga akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden.