persoonlijk

Persoonlijk

‘People don’t care how much you know until they know how much you care.’
– John C.Maxwell -

efficient

Efficiënt

‘Speed is useful only if you are running in the right direction.’

- Joel barker, Future Edge -

kostenbesparend

Kostenbesparend

‘Kwaliteit verbeteren en kostenbesparen gaat niet over de losse schakels maar, maar over de hele keten’

maatwerk

Aanpak op maat

‘Cubuz Facility Management begeleidt elke stap maar kan ook de wandeling verzorgen.’
– J. van Duijn, TU Delft -

wilt u een efficiënte en kosten- besparende bedrijfsvoering?

Een goede bedrijfsvoering is méér dan een product in de markt zetten.

Samen naar succes, zowel bouwkundig als facilitair. Cubuz Facility Management begeleidt elke stap maar kan ook de wandeling verzorgen. Het realiseren van nieuw- of verbouw is een ingrijpend proces voor een organisatie. Het vergt grote investeringen, veel tijd, energie en frustratie en het heeft een zware impact op het facilitair beheer. Door naast de bouw ook de facilitaire invloed te laten gelden wordt er direct een efficiëntieslag gemaakt en zal de nieuwe huisvesting aansluiten bij het beoogd facilitair beheer. Immers, herinrichten is niet alleen (ver)bouwen, maar ook nadenken over werkplekinrichting, interne verhuizingen en optimaliseren van bedrijfs strategische processen.

CFM is de schakel tussen bouw en facilitair. Doordat wij beide talen spreken, zorgen wij in alle fases voor een efficiencyslag van het bouwtraject waardoor een kostenbesparing plaatsvindt. De kostenbesparing wordt gerealiseerd gedurende de projectfase en zal bij exploitatie renderen.

Bij een goede investering houdt men rekening met de onderhoudskosten die voortvloeien uit het bouwproject. Cubuz Facility Management berekend aan de hand van onderhoudscycli ook de uiteindelijke besparing op de langere termijn.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO staat bij Cubuz Facility Management hoog in het vaandel. De 3 P’s zijn bij CFM in harmonie. De zorg voor mensen (people), milieu (planet) en winst (profit) gaan hand in hand samen.

Niet voor niets is onze missie:
Creëren van een toegevoegde waarde voor onze klant en de wereld om ons heen.

Lees meer

Interimmanagement &
projectmanagement

Samen naar succes. Een heldere, objectieve kijk op bedrijfsvoering. Bouwkundig, facilitair en bedrijfskundig.

schema